English    |   Liên hệ
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/CTr-UBND 16/03/2017 Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 16/3/2017 Tải về
02/CTr-UBND 28/02/2017 Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 28/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ Tải về
220/TB-UBND 24/11/2016 Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định Tải về
24/SVHTTDL-PNVVH 26/02/2015 Công văn số 24/SVHTTDL-PNVVH ngày 15/01/2015 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" và xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" Tải về
01/CTr-UBND 26/08/2014 Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo duch và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Tải về
80/ĐA-HĐND 30/07/2013 Đề án số 80/ĐA-HĐND tỉnh Nam Định ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
80/ĐA-HĐND 01/07/2013 Đề án số 80/ĐA-HĐND tỉnh Nam Định ngày 01 tháng 7 năm 2013 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
07/PC-BCĐ 21/03/2013 Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ hợp tác phát triển CNTT giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nam Định Tải về
07/PC-BCĐ 19/03/2013 Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ hợp tác phát triển CNTT giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nam Định Tải về
NA 12/09/2012 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm "750 năm Thiên Trường - Nam Định". Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I. Tải về
DC-UBND 27/04/2012 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm "750 năm Thiên Trường - Nam Định". Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I. Tải về