English    |   Liên hệ
Tổng số: 684
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2268/QĐ-UBND 17/10/2018 Quyết định số Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ngày 17/10/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
2219/QĐ-UBND 11/10/2018 Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Tải về
2168/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Tải về
2169/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
2170/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
2120/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định Tải về
2067/QĐ-UBND 24/09/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Tải về
2068/QĐ-UBND 24/09/2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định Tải về
2005/QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định Tải về
1957/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ Tải về
1958/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
21/2018/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
1832/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
1833/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc quyền giải quyết của Sở Tư pháp Tải về
1769/QĐ-UBND 21/08/2018 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định Tải về
20/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa ban tỉnh Nam Định Tải về
1751/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
1752/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính Tải về
19/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý Tải về
1669/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 v/v phê duyệt hủy bỏ quy hoạch xây dựng mới Bến xe trung tâm huyện Vụ Bản trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
12345678910...