English    |   Liên hệ
Tổng số: 658
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1156/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp Tải về
1156/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp Tải về
1157/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Tải về
1158/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
1025/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 v/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh Tải về
999/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định V/v ban hành mã định danh các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Nam Định tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành Tải về
974/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2017 Tải về
956/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Nam Định Tải về
932/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 Tải về
933/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định V/v thành lập đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 Tải về
12345678910...