English    |   Liên hệ
Tổng số: 129
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/CT-UBND 02/08/2018 v/v tăng cường công tác thu, nộp ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018 Tải về
08/CT-UBND 21/06/2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/6/2018 về xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nam Định Tải về
07/CT-UBND 17/04/2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2018 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Tải về
06/CT-UBND 14/03/2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
05/CT-UBND 01/02/2018 Chỉ thị v/v tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018 Tải về
02/CT-UBND 12/01/2018 Chỉ thị Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 Tải về
14/CT-UBND 02/11/2017 Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 Tải về
13/CT-UBND 02/10/2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/10/2017 v/v triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp Tải về
11/CT-UBND 01/09/2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 01/9/2017 v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 Tải về
10/CT-UBND 23/08/2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 v/v tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều, xả thải vào nguồn nước; quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh Tải về
08/CT-UBND 20/07/2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/7/2017 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định Tải về
07/CT-UBND 30/05/2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
06/CT-UBND 18/05/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18/5/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về
05/CT-UBND 31/03/2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2017 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Tải về
02/CT-UBND 09/01/2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2017 về việc phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản năm 2017 Tải về
15/CT-UBND 29/12/2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/12/2016 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Tải về
13/CT-UBND 26/10/2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 26/10/2016 về việc triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp Tải về
12/CT-UBND 29/09/2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/9/2016 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017 Tải về
442/UBND-VP8 12/09/2016 V.v triển khai thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
11/CT-UBND 09/09/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định Tải về
1234567