English    |   Liên hệ
Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
214/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo số 214/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 Tải về
194/BC-UBND 13/08/2018 Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 13/8/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 Tải về
146/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
90/BC-UBND 08/05/2018 Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 08/5/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 Tải về
67/BC-UBND 13/04/2018 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 13/4/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội quý I, những nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 Tải về
32/BC-UBND 12/03/2018 Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 12/3/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 2 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 Tải về
255/BC-UBND 08/12/2017 Báo cáo công tác CCHC năm 2017 tỉnh Nam Định Tải về
185/BC-UBND 11/10/2017 Báo cáo số 185/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 Tải về
175/BC-UBND 22/09/2017 Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 22/9/2017 tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Tải về
166/BC-UBND 12/09/2017 Báo cáo số 166/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 Tải về
140/BC-UBND 14/08/2017 Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 14/8/2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 Tải về
63/BC-UBND 10/05/2017 Báo cáo số 63/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 Tải về
58/BC-UBND 26/04/2017 Báo cáo số 58/BC-UBND kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Nam Định 3 tháng đầu năm 2017 Tải về
49/BC-UBND 14/04/2017 Báo cáo số 49/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I, những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 Tải về
26/BC-UBND 08/03/2017 Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 08/3/2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 2 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 Tải về
05/BC-UBND 13/01/2017 Báo cáo số 05/BC-UBND rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 01, 02 năm 2017 Tải về
128/BC-UBND 13/10/2016 Báo cáo số 128/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016 Tải về
116/BC-UBND 09/09/2016 Báo cáo số 116/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 Tải về
96/BC-UBND 05/08/2016 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 Tải về
63/BC-UBND 09/06/2016 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 Tải về
1234