English    |   Liên hệ
Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
309/UBND-VP3 08/05/2018 Công văn v/v tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018 Tải về
40/KH-UBND 13/04/2018 Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 13/4/2018 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 Tải về
34/KH-UBND 28/03/2018 Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/3/2018 triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 Tải về
60/KH-UBND 14/06/2017 Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/6/2017 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
87/UBND-VP7 19/05/2017 Công văn số 87/UBND-VP7 ngày 19/5/2017 về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017 Tải về
751/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định số 751/QĐ-UBND v/v đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Nam Định thành Bệnh viện Phổi Nam Định trực thuộc Sở Y tế Tải về
752/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định V/v công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Tải về
46/TB-UBND 16/03/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Khoan- PCT UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Tải về
412/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tỉnh Nam Định Tải về
412/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tỉnh Nam Định Tải về
25/TB-UBND 03/03/2017 Thông báo số 25/TB-UBND ngày 03/3/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Nam Định Tải về
20/KH-UBND 28/02/2017 Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/02/2017 năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 Tải về
12/KH-UBND 23/01/2017 Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh lần thứ 1 năm 2017 Tải về
549/UBND-VP8 24/11/2016 Công văn số 549/UBND-VP8 ngày 24/11/2016 về việc tuyển dụng bác sỹ năm 2016 Tải về
78/KH-UBND 30/09/2016 Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/9/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 Tải về
10/CT-UBND 19/07/2016 Chỉ thị v/v tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn Nam Định Tải về
53/KH-UBND 10/06/2016 Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Nam Định Tải về
141/UBND-VP7 30/05/2016 Công văn Về việc tổ chức tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 Tải về
964/QĐ-UBND 09/05/2016 Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Tải về
23/2015/QĐ-UBND 22/07/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nam Định Tải về
12