English    |   Liên hệ
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
235/BC-UBND 12/10/2018 Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 12/10/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 Tải về
2120/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định Tải về
214/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo số 214/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 Tải về
1769/QĐ-UBND 21/08/2018 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định Tải về
194/BC-UBND 13/08/2018 Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 13/8/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 Tải về
146/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
08/CT-UBND 21/06/2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/6/2018 về xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nam Định Tải về
974/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2017 Tải về
90/BC-UBND 08/05/2018 Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 08/5/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 Tải về
67/BC-UBND 13/04/2018 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 13/4/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội quý I, những nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 Tải về
35/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/4/2018 v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) Tải về
30/KH-UBND 12/03/2018 Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2018 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 Tải về
32/BC-UBND 12/03/2018 Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 12/3/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 2 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 Tải về
23/KH-UBND 22/02/2018 Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 22/02/2018 v/v tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án " Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm" Tải về
18/UBND-VP7 17/01/2018 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2018 Tải về
08/KH-UBND 10/01/2018 Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2018 v/v thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020" Tải về
01/NQ-CP 01/01/2018 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018 Tải về
107/KH-UBND 15/11/2017 Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 15/11/2017 v/v thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 Tải về
185/BC-UBND 11/10/2017 Báo cáo số 185/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 Tải về
2163/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
123