English    |   Liên hệ
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
230/UBND-VP6 27/08/2018 Công văn số 230/UBND-VP6 ngày 27/8/2018 v/v đẩy mạnh các biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018 Tải về
19/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý Tải về
564/QĐ-UBND 16/03/2018 Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Tải về
1033/CT-TTHT 13/03/2018 Công văn v/v phối hợp tuyên truyền Tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017" Tải về
18/KH-UBND 02/02/2018 Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018 Tải về
2898/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 Tải về
2899/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018 Tải về
795/UBND-VP5 13/11/2017 Công văn số 795/UBND-VP5 ngày 13/11/2017 v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 Tải về
3613/TB-CT 06/07/2017 Thông báo V/v triển khai tuyên truyền chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử Tải về
06/CT-UBND 18/05/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18/5/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về
868/CT-TTHT 28/02/2017 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết đoán thuế TNDN và TNCN năm 2016 Tải về
587/UBND-VP8 21/12/2016 Công văn số 587/UBND-VP8 ngày 21/12/2016 về việc thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp Tải về
312/UBND-VP7 19/12/2016 Công văn số 312/UBND-VP7 v/v quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng Tải về
312/UBND-VP7 19/12/2016 Công văn V/v Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng Tải về
426/UBND-VP6 02/12/2016 Công văn số 426/UBND-VP6 v/v thay đổi lịch làm việc của Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh Nam Định với lãnh đạo Thành phố Nam Định Tải về
344/UBND-VP6 11/10/2016 Công văn số 344/UBND-VP6 v/v thay đổi thời gian buổi làm việc với Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố về dự toàn Ngân sách NN năm 2017 Tải về
2685/CT-TTHT 09/06/2016 Thông báo v/v kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu , quyền sử dụng xe máy điện Tải về
50/KH-UBND 30/05/2016 Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30/5/2016 triển khai NQ số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của CP và Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tải về
2401/CT-TTHT 23/05/2016 Thông báo về việc hướng dẫn xác định đơn giá thuê đất , thuê mặt nước Tải về
274/UBND-VP5 21/04/2016 Công văn số 274/UBND-VP5 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 Tải về
12