English    |   Liên hệ
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
564/QĐ-UBND 16/03/2018 Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Tải về
1033/CT-TTHT 13/03/2018 Công văn v/v phối hợp tuyên truyền Tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017" Tải về
18/KH-UBND 02/02/2018 Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018 Tải về
2898/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 Tải về
2899/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018 Tải về
795/UBND-VP5 13/11/2017 Công văn số 795/UBND-VP5 ngày 13/11/2017 v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 Tải về
3613/TB-CT 06/07/2017 Thông báo V/v triển khai tuyên truyền chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử Tải về
06/CT-UBND 18/05/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18/5/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về
868/CT-TTHT 28/02/2017 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết đoán thuế TNDN và TNCN năm 2016 Tải về
587/UBND-VP8 21/12/2016 Công văn số 587/UBND-VP8 ngày 21/12/2016 về việc thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp Tải về
123