English    |   Liên hệ
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/2018/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý Tải về
564/QĐ-UBND 16/03/2018 Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Tải về
1033/CT-TTHT 13/03/2018 Công văn v/v phối hợp tuyên truyền Tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017" Tải về
18/KH-UBND 02/02/2018 Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định có khó khăn về tài chính năm 2018 Tải về
2898/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 Tải về
2899/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018 Tải về
795/UBND-VP5 13/11/2017 Công văn số 795/UBND-VP5 ngày 13/11/2017 v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 Tải về
3613/TB-CT 06/07/2017 Thông báo V/v triển khai tuyên truyền chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử Tải về
06/CT-UBND 18/05/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18/5/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về
868/CT-TTHT 28/02/2017 Công văn V/v phối hợp tuyên truyền một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết đoán thuế TNDN và TNCN năm 2016 Tải về
123