English    |   Liên hệ
Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
60/KH-UBND 29/05/2018 hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Tải về
27/KH-UBND 28/02/2018 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Tải về
33/UBND-VP5 11/01/2018 Công văn số 33/UBND-VP5 ngày 11/01/2018 v/v tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
03/UBND-VP11 24/11/2017 Công văn số 03/UBND-VP11 ngày 24/11/2017 v/v cử đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp Tải về
74/KH-UBND 28/07/2017 Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/7/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại Tải về
118/TB-UBND 27/07/2017 Thông báo số 118/TB-UBND ngày 27/7/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thống nhất nội dung hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với các đối tác của Nhật Bản Tải về
1531/QĐ-UBND 06/07/2017 Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 Tải về
100/UBND-VP7 23/06/2017 Công văn số 100/UBND-VP7 ngày 23/6/2017 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
58/KH-UBND 12/06/2017 Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 12/6/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Tải về
135/UBND-VP2 29/12/2016 v/v khai thác và sử dụng Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 Trên Cổng thông tin điện tử Chính Phủ Tải về
12345678910