English    |   Liên hệ
Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/KH-UBND 23/07/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
345/UBND-VP6 11/10/2016 Công văn số 345/UBND-VP6 ngày 11/10/2016 về việc hướng dẫn sử dụng 10% nguồn thu tiền sử dụng đất Tải về
417/UBND-VP8 30/08/2016 Công văn số 417/UBND-VP8 ngày 30/8/2016 về việc sử dụng hệ thống dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai Tải về
18/2015/QĐ-UBND 29/06/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 Tải về
123/UBND-VP7 06/06/2015 Công văn số 123/UBND-VP7 ngày 01/6/2015 Về việc sử dụng VBQPPL qua hệ thống công báo điện tử Tải về
119/TB-UBND 06/06/2015 Thông báo số 119/TB-UBND ngày 04/6/2015 kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế sử dụng đất của một số đơn vị trên địa bàn huyện Nam Trực và Ý Yên Tải về
15/2015/QĐ-UBND 05/06/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
08/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
08/2015/QĐ-UBND 24/03/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
07/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 Về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt trước trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
06/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
NA 10/01/2015 Phụ lục 02, 03, 04 Ban hành kèm theo quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 Tải về
NA 10/01/2015 Phụ lục 01 kèm theo quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 Tải về
03/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do địa phương quản lý Tải về
32/2014/QĐ-UBND 07/01/2015 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 Tải về
27/2014/QĐ-UBND 15/11/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở áp dụng khi cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gi đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
26/2014/QĐ-UBND 07/11/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Về việc quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định Tải về
10/2014/QĐ-UBND 11/04/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện Tải về
446/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường Tải về
412/QĐ-UBND 12/03/2014 Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 V/v phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 tỉnh Nam Định đợt I năm 2014 Tải về
12345