English    |   Liên hệ
Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/KH-UBND 23/07/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
345/UBND-VP6 11/10/2016 Công văn số 345/UBND-VP6 ngày 11/10/2016 về việc hướng dẫn sử dụng 10% nguồn thu tiền sử dụng đất Tải về
417/UBND-VP8 30/08/2016 Công văn số 417/UBND-VP8 ngày 30/8/2016 về việc sử dụng hệ thống dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai Tải về
18/2015/QĐ-UBND 29/06/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 Tải về
123/UBND-VP7 06/06/2015 Công văn số 123/UBND-VP7 ngày 01/6/2015 Về việc sử dụng VBQPPL qua hệ thống công báo điện tử Tải về
119/TB-UBND 06/06/2015 Thông báo số 119/TB-UBND ngày 04/6/2015 kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế sử dụng đất của một số đơn vị trên địa bàn huyện Nam Trực và Ý Yên Tải về
15/2015/QĐ-UBND 05/06/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
08/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
08/2015/QĐ-UBND 24/03/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
07/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 Về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt trước trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
123456789