English    |   Liên hệ
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
237/UBND-VP5 09/04/2018 Công văn số 237/UBND-VP5 ngày 09/4/2018 v/v tăng cường công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công và quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây dựng Tải về
1552/QĐ-UBND 07/07/2017 Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 Về việc Thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng Tải về
1356/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 Quyết định về việc phê duyệt danh sách 32 xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 được thực hiện từ năm 2015 Tải về
443/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 Về việc phê duỵệt dự toán chi phí quản lý Dự án năm 2014 của Ban quản lý Dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định Tải về
176/UBND-VP8 21/05/2013 Công văn V/v thu thập, tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng Tải về
24/2010/QĐ-UBND 01/11/2010 Quyết định về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
12/2010/QĐ-UBND 01/07/2010 QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Nam Định Tải về