English    |   Liên hệ
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1669/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 v/v phê duyệt hủy bỏ quy hoạch xây dựng mới Bến xe trung tâm huyện Vụ Bản trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
11/KH-BATGT 28/03/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 Tải về
09/TB-UBND 12/01/2018 Thông báo kết luận của Đ/c Ngô Gia Tự- PCT TT UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thông báo Ban ATGT tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Tải về
2693/QĐ-UBND 22/11/2017 Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
180/TB-UBND 07/11/2017 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/11/2017 kết luận của đ/c Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 10 tháng đầu năm 2017 Tải về
2165/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tả Tải về
591/UBND-VP5 21/08/2017 Công văn số 591/UBND-VP5 ngày 21/8/2017 v/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học 2017-2018 Tải về
77/KH-UBND 04/08/2017 Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 04/8/2017 v/v lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
17/KH-UBND 17/02/2017 Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/02/2017 bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 Tải về
08/TB-UBND 23/01/2017 Thông báo số 08/TB-UBND ngày 23/01/2017 kết luận của đồng chí Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Tải về
12345