English    |   Liên hệ
Tổng số: 323
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2268/QĐ-UBND 17/10/2018 Quyết định số Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ngày 17/10/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
2219/QĐ-UBND 11/10/2018 Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Tải về
168/TB-UBND 08/10/2018 Thông báo số 168/TB-UBND ngày 08/10/2018 v/v thông báo về thời gian làm việc mùa Đông năm 2018 Tải về
27/UBND-VP11 28/09/2018 Công văn số 27/UBND-VP11 ngày 28/9/2018 v/v triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng Tải về
91/KH-UBND 25/09/2018 Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo Tải về
2067/QĐ-UBND 24/09/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Tải về
2068/QĐ-UBND 24/09/2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định Tải về
93/UBND-VP2 20/09/2018 Công văn số 93/UBND-VP2 ngày 20/9/2018 v/v hoãn buổi làm việc của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh với huyện Ý Yên Tải về
410/UBND-VP8 12/09/2018 Công văn số 410/UBND-VP8 ngày 12/9/2018 v/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành Tải về
1957/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ Tải về
26/UBND-VP11 07/09/2018 Công văn số 26/UBND-VP11 ngày 07/9/2018 v/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Tải về
1958/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
25/UBND-VP11 06/09/2018 Công văn số 25/UBND-VP11 ngày 06/9/2018 v/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Tải về
276/UBND-VP7 05/09/2018 Công văn số 276/UBND-VP7 ngày 05/9/2018 v/v khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
1751/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
1752/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính Tải về
243/UBND-VP7 07/08/2018 Công văn số 243/UBND-VP7 ngày 07/8/2018 v/v khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
1591/QĐ-UBND 31/07/2018 về việc ban hành thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
1592/QĐ-UBND 31/07/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y Tế, UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã Tải về
1531/QĐ-UBND 23/07/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND cấp huyện Tải về
12345678910...