English    |   Liên hệ
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
662/UBND-VP3 05/09/2018 Công văn số 662/UBND-VP3 ngày 05/9/2018 v/v thẩm định, xét công nhận xã Nghĩa An và thị trấn Nam Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Tải về
1635/QĐ-UBND 06/08/2018 Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Tải về
932/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 Tải về
933/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định V/v thành lập đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 Tải về
36/QĐ-UBND 09/01/2018 Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 Tải về
03/QĐ-UBND 03/01/2018 Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 v/v thành lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các Tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017 Tải về
1047/UBND-VP3 19/12/2017 Công văn số 1047/UBND-VP3 ngày 19/12/2017 v/v công bố huyện Giao Thủy đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
184/TB-UBND 16/11/2017 Thông báo số 184/TB-UBND ngày 16/11/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về thực hiện dự án nước sạch liên xã Trung Đông, huyện Trực Ninh và xã Nam Thanh, huyện Nam Trực Tải về
2298/QĐ-UBND 12/10/2017 Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 v/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 Tải về
815/UBND-VP3 22/09/2017 Công văn số 815/UBND-VP3 ngày 22/9/2017 v/v công bố huyện đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
175/BC-UBND 22/09/2017 Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 22/9/2017 tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Tải về
1889/QĐ-UBND 18/08/2017 v/v công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 Tải về
1701/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển bổ sung chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 Tải về
1240/QĐ-UBND 06/06/2017 Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 Tải về
1160/QĐ-UBND 26/05/2017 Quyết định V/v phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 Tải về
657/QĐ-UBND 07/04/2017 Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 Tải về
42/TB-UBND 14/03/2017 Thông báo số 42/TB-UBND ngày 14/3/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị góp ý vào hướng dẫn thực hiện các tiêu chí số 3, 6, 9 trong bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016-2020 Tải về
394/QĐ-UBND 28/02/2017 Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 Tải về
18/TB-UBND 21/02/2017 Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp hỗ trợ huyện Nghiã Hưng đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và trở thành huyện NTM năm 2017 Tải về
12/TB-UBND 16/02/2017 Thông báo số 12/TB-UBND ngày 16/02/2017 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp hỗ trợ huyện Trực Ninh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và trở thành huyện Nông thôn mới năm 2017 Tải về
12