English    |   Liên hệ
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1486/QĐ-UBND 17/07/2018 Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2018 Tải về
07/CT-UBND 17/04/2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2018 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Tải về
53/TB-UBND 27/03/2018 Thông báo số 53/TB-UBND ngày 27/3/2018 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tải về
83/QĐ-UBND 12/01/2018 Quyết định v/v phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Tải về
07/CĐ-PCTT 17/08/2017 Công điện số 07/CĐ-PCTT hồi 14h ngày 17/8/2017 Tải về
06/CĐ-PCTT 11/08/2017 Công điện số 06/CĐ-PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên ta & TKCN tỉnh Nam Định Tải về
642/UBND-VP3 03/08/2017 Công văn số 642/UBND-VP3 v/v ứng phó với khả năng mưa lớn gây ngập úng vụ mùa năm 2017 Tải về
112/TB-UBND 20/07/2017 Thông báo số 112/TB-UBND kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa Bão số 2 đến sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Mùa 2017 Tải về
350/QĐ-UBND 21/02/2017 Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2017 Tải về
351/QĐ-UBND 21/02/2017 Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 về việc phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Tải về
509/UBND-VP3 18/08/2016 Công văn số 509/UBND-VP3 về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ (kèm Sao y số 215/SY-UBND) Tải về
31/CĐ-PCTT 11/08/2016 Công điện Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định Tải về
73/TB-UBND 25/04/2016 Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 Tải về
73/TB-UBND 25/04/2016 Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 Tải về
498/QĐ-UBND 26/03/2015 Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 về việc phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 Tải về
497/QĐ-UBND 26/03/2015 Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2015 Tải về
401/QĐ-UBND 16/03/2015 Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định Tải về