English    |   Liên hệ
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
288/UBND-VP6 17/10/2018 Công văn số 288/UBND-VP6 ngày 17/10/2018 v/v triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu Tải về
161/TB-UBND 25/09/2018 v/v nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội Tải về
176/UBND-VP7 05/06/2018 Công văn V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7/2018 Tải về
321/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 Tải về
05/NQ-BĐDHĐQT 14/02/2017 Nghị quyết phiên họp thường họp thường kỳ của Ban đại diện - HĐQT - NHCSXH tỉnh Nam Định Quý IV năm 2016 Tải về
198/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tải về
64/KH-UBND 15/07/2016 Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/7/2016 hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 Tải về
63/KH-UBND 14/07/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 Tải về
134/UBND-VP7 24/05/2016 V/v tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/07/2016 Tải về
85/UBND-VP6 18/04/2016 Công văn số 85/UBND-VP6 ngày 18/3/2016 về việc chấn chỉnh việc thu các loại phí dịch vụ trong các lễ hội trên địa bàn Tải về
125/UBND-VP7 21/05/2014 Công văn số 125/UBND-VP7 ngày 19/5/2014 Về việc kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - liệt sĩ Tải về
36/BC-UBND 15/04/2014 Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 10/4/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014 Tải về
24/KH-UBND 11/04/2014 Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 08/04/2014 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 Tải về
20/KH-UBND 27/03/2014 Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/3/2014 về triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tải về
16/KH-UBND 17/03/2014 Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/3/2014 về thống kê người nghiện ma túy Tải về
30/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định Tải về
10/CT-UBND 14/06/2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/6/2013 v/v triển khai PL ưu đãi người có công với cách mạng và PL sửa đổi, bổ sung một số điều của PL ưu đãi người có công với cách mạng Tải về
08/KH-UBND 31/01/2013 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 của tỉnh Nam Định Tải về
08/2012/QĐ-UBND 09/05/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Tải về
04/2012/QĐ-UBND 19/03/2012 Quyết định V/v quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm Tải về
12