English    |   Liên hệ
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/UBND-VP7 15/01/2018 V/v khai thác sử dụng VBQPPL qua Cổng thông tin điện tử chính phủ Tải về
2643/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
2645/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về
85/KH-UBND 28/10/2016 Kế hoạch số 85/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017 Tải về
81/KH-UBND 24/10/2016 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh NĐ giai đoạn 2016-2020 Tải về
709/UBND-VP5 27/09/2016 Công văn V/v Cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh NĐ Tải về
529/UBND-VP5 21/07/2016 Về việc đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử công Tải về
06/CT-UBND 01/06/2016 Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh NĐ Tải về
120/UBND-VP7 18/05/2016 Công văn số 120/UBND-VP7 ngày 18/5/2016 về việc khai thác và sử dụng Thông tư số 10/2016/TT-BYT trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Tải về
120/UBND-VP7 18/05/2016 V/v khai thác và sử dụng thông tư số 10/2017/TT-BYT trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Tải về
12