English    |   Liên hệ
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
400/UBND-VP8 22/08/2016 Công văn số 400/UBND-VP8 ngày 22/8/2016 về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, KNTC, PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2016 Tải về
300/QĐ-UBND 13/02/2015 Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mời trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015 Tải về
97/UBND - VP3 13/02/2015 Công văn số 97/UBND - VP3 ngày 12/02/2015 Về việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân ẤT Mùi của tỉnh Tải về
12/2009/CT-UBND 08/06/2009 Chỉ thị về công tác Phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2009 Tải về
04/ 2007/CT-UBND 15/05/2007 CT về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007 Tải về
03/ 2007/CT-UBND 15/05/2007 CT về việc tăng cường công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2006-2007 Tải về
07/2006/CT-UBND 29/08/2006 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tải về
05/CT-UBND 29/08/2006 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2005-2006 Tải về
03/2006/CT-UBND 29/08/2006 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi tôm nước lợ năm 2006 Tải về