English    |   Liên hệ
Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90/KH-UBND 14/09/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
1832/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
1833/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc quyền giải quyết của Sở Tư pháp Tải về
24/VPUBND-VP11 17/08/2018 Công văn số 24/VPUBND-VP11 ngày 17/8/2018 v/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Tải về
364/UBND-VP8 14/08/2018 Công văn số 364/UBND-VP8 ngày 14/8/2018 v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 Tải về
67/KH-UBND 27/06/2018 Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/6/2018 triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Tải về
260/UBND-VP8 18/06/2018 Công văn số 260/UBND-VP8 ngày 18/6/2018 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016 Tải về
1156/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp Tải về
208/UBND-VP8 17/05/2018 Công văn số 208/UBND-VP8 ngày 17/5/2018 v/v khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp Tải về
733/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Tải về
32/TB-UBND 27/02/2018 Thông báo văn bản damh mục QPPL trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018 Tải về
25/KH-UBND 27/02/2018 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 27/02/2018 thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Tải về
09/KH-UBND 12/01/2018 Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2018 v/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 Tải về
10/KH-UBND 12/01/2018 Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
04/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 v/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 Tải về
120/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 Tải về
109/KH-UBND 20/11/2017 Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/11/2017 v/v triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 Tải về
556/UBND-VP8 13/10/2017 Công văn số 556/UBND-VP8 ngày 13/10/2017 v/v thực hiện các kiến nghị qua điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017 Tải về
99/KH-UBND 02/10/2017 Kế hoạch số 99/KH-UBND Triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý Tải về
544/UBND-VP8 02/10/2017 Công văn số 544/UBND-VP8 V/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về
1234