English    |   Liên hệ
Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/VPUBND-VP11 17/08/2018 Công văn số 24/VPUBND-VP11 ngày 17/8/2018 v/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Tải về
364/UBND-VP8 14/08/2018 Công văn số 364/UBND-VP8 ngày 14/8/2018 v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 Tải về
67/KH-UBND 27/06/2018 Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/6/2018 triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Tải về
260/UBND-VP8 18/06/2018 Công văn số 260/UBND-VP8 ngày 18/6/2018 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016 Tải về
1156/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp Tải về
208/UBND-VP8 17/05/2018 Công văn số 208/UBND-VP8 ngày 17/5/2018 v/v khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp Tải về
733/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Tải về
32/TB-UBND 27/02/2018 Thông báo văn bản damh mục QPPL trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018 Tải về
25/KH-UBND 27/02/2018 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 27/02/2018 thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Tải về
09/KH-UBND 12/01/2018 Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2018 v/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 Tải về
1234567