English    |   Liên hệ
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/CT-UBND 02/10/2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/10/2017 v/v triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp Tải về
481/UBND-VP3 09/06/2017 Công văn số 481/UBND-VP3 ngày 09/6/2017 về việc ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài Tải về
426/UBND-VP3 24/05/2017 Công văn số 426/UBND-VP3 ngày 24/5/2017 về việc tăng cường công tác quản lý thủy sản và tàu cá hoạt động trên biển Tải về
165/UBND-VP5 15/03/2017 Công văn số 165/UBND-VP5 v/v hoãn kiểm tra triển khai nuôi trồng thủy sản niên vụ 2017 Tải về
165/UBND-VP5 15/03/2017 Công văn số 165/UBND-VP5 v/v hoãn kiểm tra triển khai nuôi trồng thủy sản niên vụ 2017 Tải về
05/CT-UBND 20/03/2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/3/2015 V/v tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2015 Tải về
41/QĐ-UBND 24/11/2014 Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản Tải về
93/UBND-VP3 03/03/2014 Công văn số 93/UBND-VP3 ngày 28/02/2014 về việc tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2014 Tải về