English    |   Liên hệ
Tổng số: 442
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
360/QĐ-UBND 08/02/2018 QĐ phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành Tải về
360/QĐ-UBND 08/02/2018 QĐ phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành Tải về
1030/SVHTTDL-PQLDSVH 29/12/2017 Công văn V/v đăng tải kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 Tải về
2896/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
2897/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của UBND huyện Ý Yên Tải về
2478/QĐ-UBND 02/11/2017 Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Tải về
2330/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 v/v phê duyệt, bông bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
251/UBND-VP8 01/06/2017 Công văn số 251/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc cập nhật số liệu tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế Tải về
04/2017/QĐ-UBND 23/02/2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
19/TB-UBND 22/02/2017 Thông báo số 19/TB-UBND ngày 22/02/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về thực hiện tiêu chí môi trường để huyện Trực Ninh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2017 Tải về
12345678910...