English    |   Liên hệ
Tổng số: 443
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
197/UBND-VP6 25/07/2018 v/v thay đổi lịch Họp nghe tình hình thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
360/QĐ-UBND 08/02/2018 QĐ phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành Tải về
360/QĐ-UBND 08/02/2018 QĐ phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành Tải về
1030/SVHTTDL-PQLDSVH 29/12/2017 Công văn V/v đăng tải kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 Tải về
2896/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
2897/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của UBND huyện Ý Yên Tải về
2478/QĐ-UBND 02/11/2017 Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Tải về
2330/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 v/v phê duyệt, bông bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
251/UBND-VP8 01/06/2017 Công văn số 251/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc cập nhật số liệu tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế Tải về
04/2017/QĐ-UBND 23/02/2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
19/TB-UBND 22/02/2017 Thông báo số 19/TB-UBND ngày 22/02/2017 kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về thực hiện tiêu chí môi trường để huyện Trực Ninh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2017 Tải về
310/QĐ-UBND 15/02/2017 Quyết Định về việc thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nam Định Tải về
237/QĐ-UBND 24/01/2017 Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2017 Tải về
12/CĐ-PCTT 16/10/2016 Công điện số 12/CĐ-PCTT hồi 15h00 ngày 16/10/2016 về phòng, chống cơn bão số 7 (Sarika) Tải về
794/TB-SNV 05/08/2016 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định năm học 2016 - 2017 Tải về
71/UBND-VP2 26/07/2016 về việc khai thác và sử dụng các Nghị quyết của Chính phủ trên cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
14/TB-HĐND 23/06/2016 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016 Tải về
22/CĐ-PCTT 15/06/2016 về việc tham gia tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay S30MK2 bị rơi Tải về
40/UBND-VP2 06/06/2016 về việc khai thác và thực hiện Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 Tải về
274/UBND-VP8 29/07/2015 Công văn số 274/UBND-VP8 ngày 24/7/2015 Về việc khai thác, sử dụng văn bản QPPL qua hệ thống công báo điện tử của Chính phủ Tải về
12345678910...