English    |   Liên hệ
Tổng số: 227
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/CT-UBND 02/08/2018 v/v tăng cường công tác thu, nộp ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018 Tải về
734/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện Tải về
17/QDNNVV-NVUT 12/02/2018 Công văn V/v hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV Tải về
3119/QĐ-UBND 29/12/2017 QĐ v/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 1.0 Tải về
2963/QĐ-UBND 21/12/2017 Quyết định V/v Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của UBND huyện Nam Trực Tải về
1047/UBND-VP3 19/12/2017 Công văn số 1047/UBND-VP3 ngày 19/12/2017 v/v công bố huyện Giao Thủy đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
2647/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Tài chính Tải về
595/UBND-VP8 06/11/2017 Công văn số 595/UBND-VP8 ngày 06/11/2017 về việc khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
5838/CT-TTHT 26/10/2017 Thông báo V/v tổ chức "Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế" năm 2017 Tải về
576/UBND-VP8 24/10/2017 Công văn số 576/UBND-VP8 ngày 24/10/2017 về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành Tải về
854/UBND-VP3 10/10/2017 Công văn số 854/UBND-VP3 ngày 10/10/2017 v/v công bố huyện Trực Ninh đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
101/KH-UBND 02/10/2017 Kế hoạch 101/KH-UBND Triển khai thi hành bộ luật hình sự năm 2015 Tải về
268/UBND-VP6 25/09/2017 Công văn số 268/UBND-VP6 ngày 25/9/2017 v/v đẩy mạnh các biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2017 Tải về
41/UBND-VP2 31/07/2017 Công văn số 41/UBND-VP2 ngày 31/7/2017 v/v triển khai thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về
543/NAĐ-TH 13/07/2017 Thông báo một số quy định về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN 24/4/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Tải về
1547/QĐ-UBND 07/07/2017 Quyết định công bố danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành và UBND các huyện Tải về
250/UBND-VP8 01/06/2017 Công văn số 250/UBND-VP8 ngày 01/6/2017 về việc khai thác, sử dụng văn bản qua hệ thống công báo điện tử Tải về
30/KH-UBND 05/04/2017 Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/4/2017 thực hiện công tác về bồi thường nhà nước năm 2017 Tải về
209/UBND-VP3 31/03/2017 v/v phúc đáp Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 21/022017 của UBND huyện Trực Ninh Tải về
05/CT-UBND 31/03/2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2017 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Tải về
12345678910...