English    |   Liên hệ
Tổng số: 227
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/CT-UBND 02/08/2018 v/v tăng cường công tác thu, nộp ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018 Tải về
734/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện Tải về
17/QDNNVV-NVUT 12/02/2018 Công văn V/v hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV Tải về
3119/QĐ-UBND 29/12/2017 QĐ v/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 1.0 Tải về
2963/QĐ-UBND 21/12/2017 Quyết định V/v Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của UBND huyện Nam Trực Tải về
1047/UBND-VP3 19/12/2017 Công văn số 1047/UBND-VP3 ngày 19/12/2017 v/v công bố huyện Giao Thủy đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
2647/QĐ-UBND 16/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Tài chính Tải về
595/UBND-VP8 06/11/2017 Công văn số 595/UBND-VP8 ngày 06/11/2017 về việc khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
5838/CT-TTHT 26/10/2017 Thông báo V/v tổ chức "Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế" năm 2017 Tải về
576/UBND-VP8 24/10/2017 Công văn số 576/UBND-VP8 ngày 24/10/2017 về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành Tải về
12345678910...