English    |   Liên hệ
Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1589/QĐ-UBND 30/07/2018 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định Tải về
1890/QĐ-UBND 18/08/2017 v/v điều chỉnh đầu tư danh mục công trình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 Tải về
1378/QĐ-UBND 19/06/2017 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tải về
58/KH-UBND 01/07/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 Tải về
1356/QĐ-UBND 15/07/2015 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 Quyết định về việc phê duyệt danh sách 32 xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 được thực hiện từ năm 2015 Tải về
17/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh NĐ Tải về
2056/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015 Tải về
31/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2012 V/v ban hành bộ đơn giá: Hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, mước mưu axit, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh, nước mặt lực địa và nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
166 /TB-HĐND 24/12/2014 Thông báo số 166 /TB-HĐND ngày 18/12/2014 Kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII,nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải về
12/2014/NQ/HĐND 24/12/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ/HĐND ngày 11/12/2014 Về việc xác nhận kêt quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải về
26/2014/NQ-HĐND 24/12/2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 Về Chư¬ơng trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Tải về
1566/QĐ-UBND 11/09/2014 Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2017 Tải về
37/KH-UBND 28/05/2014 Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 27/5/2014 về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2015 Tải về
922/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 về việc kiện toàn BCĐ triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh Nam Định Tải về
52/BC-UBND 12/05/2014 Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 12/5/2014 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014 Tải về
199/SY-UBND 12/05/2014 199/SY-UBND Công văn số 5167/BTC-ĐT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014 Tải về
445/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH Youngone Nam Định đầu tư vào khu công nghiệp Hoà Xá tỉnh Nam Định Tải về
427/QĐ-UBND 17/03/2014 Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
426/QĐ-UBND 17/03/2014 Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 về việc bổ sung kinh phí cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tải về
148/UBND-VP5 12/03/2014 Công văn số 148/UBND-VP5 ngày 10/3/2014 về việc đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh Tải về
1234