English    |   Liên hệ
Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1589/QĐ-UBND 30/07/2018 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định Tải về
1890/QĐ-UBND 18/08/2017 v/v điều chỉnh đầu tư danh mục công trình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 Tải về
1378/QĐ-UBND 19/06/2017 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tải về
58/KH-UBND 01/07/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 Tải về
1356/QĐ-UBND 15/07/2015 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 Quyết định về việc phê duyệt danh sách 32 xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 được thực hiện từ năm 2015 Tải về
17/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh NĐ Tải về
2056/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015 Tải về
31/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2012 V/v ban hành bộ đơn giá: Hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, mước mưu axit, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh, nước mặt lực địa và nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
166 /TB-HĐND 24/12/2014 Thông báo số 166 /TB-HĐND ngày 18/12/2014 Kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII,nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải về
12/2014/NQ/HĐND 24/12/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ/HĐND ngày 11/12/2014 Về việc xác nhận kêt quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải về
1234567