English    |   Liên hệ
Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013-2020
Số ký hiệu văn bản 2556/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2017
Ngày hiệu lực 09/11/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục & đào tạo
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn Bản Mới