English    |   Liên hệ
v/v thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 33/KH-UBND
Ngày ban hành 20/03/2018
Ngày hiệu lực 20/03/2018
Trích yếu nội dung v/v thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục & đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn Bản Mới