English    |   Liên hệ
Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
Số ký hiệu văn bản 631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2018
Ngày hiệu lực 26/03/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục & đào tạo
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn Bản Mới