Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII
9:37' 12/8/2011
(baonamdinh.com.vn)
Trong các ngày 10 và 11-8-2011, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tại kỳ họp. 
 Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
 và các Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh tiếp xúc đại biểu cử tri huyện Nam Trực.

Các đại biểu Quốc hội gồm các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Xuân Trường, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã tiếp xúc cử tri Thành phố Nam Định, các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên. Các đồng chí: Vũ Văn Ninh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Anh Sơn, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh. Các đồng chí và các vị: Trần Quang Chiểu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở NN và PTNT); linh mục Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu.

Tại các nơi tiếp xúc cử tri nói trên, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã báo cáo với các đại biểu cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII diễn ra từ ngày 21-7 đến ngày 6-8-2011 với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự bộ máy Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Quốc hội đã bầu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với 17 đồng chí gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 12 uỷ viên. Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định số lượng và bầu lãnh đạo, thành viên Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. Thảo luận, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội cũng đã xem xét, thảo luận báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp cơ bản thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tại kỳ họp đã có nhiều cố gắng tham gia vào các hoạt động, chương trình công tác của Quốc hội. Nhiều vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng trong các buổi thảo luận tại Đoàn, tại tổ và trên hội trường, thể hiện trách nhiệm cao trong việc xem xét, lựa chọn và biểu quyết về tổ chức và nhân sự của bộ máy Nhà nước, thông qua các nghị quyết quan trọng khác, góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp. Đặc biệt, nhân Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí là con em quê hương Nam Định vừa được Quốc hội bầu giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và một số đồng chí là lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, tạo sự gắn kết giữa các bộ, ban, ngành của Trung ương với tỉnh Nam Định...


 
 Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh
 phát biểu tại hội nghị tiếp xúc đại biểu cử tri Thành phố Nam Định.

Tại các nơi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã nghe lãnh đạo các huyện, thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 và nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hầu hết các ý kiến của cử tri ở các địa phương trong tỉnh ta đều đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội đã thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Cử tri mong muốn và kiến nghị Quốc hội khoá XIII tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Cử tri của Thành phố Nam Định và một số huyện kiến nghị các đại biểu Quốc hội khoá XIII cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo với cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ, dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện tốt các hoạt động giám sát thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước, nêu cao bản lĩnh và trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, về chính sách đầu tư nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới, về tình hình kiềm chế lạm phát và giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống đang tăng cao, đời sống của nhân dân nói chung và nông dân nói riêng đang còn gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị Quốc hội cần có những chính sách cụ thể hơn nữa trong công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ cho địa phương, cơ sở nguồn kinh phí xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng ở nông thôn, đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH. Bổ sung một số chính sách đối với các đối tượng có công với nước, những người là nạn nhân chất độc da cam, những hộ nghèo... Cử tri của Thành phố Nam Định kiến nghị một số nội dung cụ thể về tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư để Thành phố Nam Định sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2012. Quốc hội và Chính phủ cần có các giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong công tác kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh ta để tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành của Trung ương nghiên cứu, xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu Quốc hội cảm ơn cử tri trong tỉnh đã tín nhiệm và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền của các huyện, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể cũng như của cử tri nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri toàn tỉnh./.

Các tin trước
Các tin tiếp