Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào 4 dự án luật
10:36' 26/9/2011
(baonamdinh.com.vn)

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, trong các ngày 22 và 23-9-2011, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức hội nghị với các ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan để lấy ý kiến đóng góp vào 4 dự án luật: Luật Đo lường, Luật Lưu trữ, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội XIII.Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đại diện cho các ngành, đoàn thể của tỉnh: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Hội Luật gia, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh… đã đóng góp gần 60 ý kiến vào các dự án luật. Các ý kiến đóng góp tập trung phân tích sự cần thiết của việc ban hành các dự án luật, phạm vi điều chỉnh của luật, tính khả thi của luật và bố cục nội dung của các dự án luật. Đối với dự án Luật Đo lường, đa số các ý kiến nhất trí với nội dung, bố cục của luật gồm 9 chương 56 điều, một số ý kiến cho rằng cần có 1 chương quy định rõ hơn về đo lường khoa học và đo lường công nghiệp. Ý kiến đóng góp của đại biểu Sở KH và CN cho rằng bố cục luật cơ bản hợp lý, song nên chuyển điều 12 của chương 2 thành điều cuối cùng của chương 2 để tạo sự liền mạch về các quy định và ở điều 7 nên bỏ khoản 3. Điều 24, đề nghị sửa đổi bổ sung lại điểm d của khoản 1.

Đối với Luật Lưu trữ gồm 7 chương và 47 điều, các đại biểu nhất trí với tên gọi của luật và cho rằng việc ban hành luật này sẽ đáp ứng tốt hơn thực tiễn đang đặt ra trong công tác lưu trữ hiện nay. Bố cục và nội dung của luật chặt chẽ, tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, ý kiến đóng góp của đại biểu Trung tâm Lưu trữ tỉnh đề nghị ở khoản 1 điều 13 tiêu đề "Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ" cần sửa đổi cho sát và rõ hơn, nhất là các cơ quan quản lý các tài liệu lưu trữ có liên quan đến an ninh, bí mật quốc gia. Ý kiến đóng góp của đại biểu Thanh tra tỉnh đề nghị ở điểm d, khoản 2, điều 19 việc sử dụng từ ngữ có tính học thuật cần được sửa chính xác hơn. Từ "chuyên gia" nên được thay bằng từ "người am hiểu" về lĩnh vực này…

Các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung, bố cục của dự án Luật Tố cáo gồm 8 chương 54 điều và dự án Luật Khiếu nại gồm 8 chương 72 điều, 2 dự án luật lần này có nhiều điểm quy định mới, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nhất là về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, khiếu nại ngắn gọn hơn và việc thi hành giải quyết tố cáo, khiếu nại có hiệu lực pháp luật được quy định cụ thể hơn. Đại diện Hội LHPN tỉnh đề nghị, dự án Luật Tố cáo trong điều 37, chương V cần được bổ sung rõ hơn về chế tài, bảo vệ người tố cáo và xử lý người có trách nhiệm chậm trễ trong việc xử lý tố cáo. Ý kiến đóng góp của đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị nên bỏ chương IV quy định về "khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức" trong dự án Luật Khiếu nại vì những quyết định kỷ luật này nên để Luật Cán bộ, công chức điều chỉnh và ở điều 68 của dự án luật cần quy định rõ cơ chế phối hợp giám sát giữa các cơ quan của Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết khiếu nại, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát, tạo sự đồng thuận của nhân dân./.

Các tin trước
Các tin tiếp