Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Giao Hà
10:27' 15/6/2010
(Báo Nam Định)

Ngày 11-6-2010, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM), công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp của xã Giao Hà (Giao Thuỷ)Xã Giao Hà là 1 trong 10 xã được Ban chỉ đạo chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM của tỉnh chọn triển khai xây dựng điểm mô hình NTM. Đến nay, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng mô hình NTM, xây dựng kế hoạch hoạt động của ban quản lý, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo từng giai đoạn đến năm 2013-2020. Tháng 1-2010, UBND huyện Giao Thuỷ ra quyết định phê duyệt đề án. Theo đó, xã Giao Hà quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn chia ra từng giai đoạn gồm: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, hàng hoá, CN-TTCN và dịch vụ; quy hoạch về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư và chỉnh trang các khu dân cư hiện có. Xã Giao Hà đã hợp đồng với công ty tư vấn Nam Việt thiết kế các đồ án quy hoạch; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; bản đồ quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020; bản đồ quy hoạch giao thông, thuỷ lợi đến năm 2020. Về quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở đất đai hiện trạng và nhu cầu quy hoạch xây dựng NTM đến năm 2020, dự kiến quy hoạch các vùng chuyên canh, đa canh gồm: vùng trồng lúa, vùng trồng rau màu và cây cảnh trên tổng diện tích 345,7ha. Từ nay đến năm 2013, xã tập trung xây dựng giao thông nông thôn, hoàn thiện các quy trình phát triển nông nghiệp nông thôn trình các cấp phê duyệt. Xã Giao Hà đề nghị tỉnh, huyện quan tâm, sớm có kế hoạch chỉ đạo và đầu tư hỗ trợ để xây dựng thành công mô hình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương xã Giao Hà đã xác định đúng nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, có sự hỗ trợ của Nhà nước; là xã đầu tiên trong tỉnh đã đề cập đến việc quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch thuỷ lợi, giao thông…, đồng thời xác định nhiệm vụ từng giai đoạn, những công trình trọng điểm để bộ mặt nông thôn, kinh tế nông thôn Giao Hà có sự thay đổi cơ bản. Tỉnh sẽ cân đối nguồn thu ngân sách và các chương trình mục tiêu của Chính phủ để hỗ trợ cho các xã điểm./.

Các tin trước
Các tin tiếp