Tổng kết 10 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
9:41' 22/10/2010
(baonamdinh.com.vn) Ngày 21-10-2010, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH). Các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Từ năm 2000 đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH ở tỉnh ta luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ban Chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến cơ sở luôn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa, TDTT, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tai, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia sáng tạo các giá trị văn hoá mới. Trong đó, các nội dung phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, đơn vị, cơ quan có nếp sống văn hóa ngày càng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về cả nhận thức và hành động, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua 10 năm triển khai phong trào, tỉnh ta hiện có 1456 xóm, thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; 370.126 Gia đình văn hóa; 1673 cơ quan, trường học đạt danh hiệu Nếp sống văn hóa; 1850 Khu dân cư tiên tiến, 1456 Khu dân cư văn hóa; 27% dân số thường xuyên tập luyện TDTT; có 179 NVH xã, phường, thị trấn, 1568 NVH làng, thôn, xóm; 2580 CLB tập luyện TDTT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích, kết quả của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà đạt được qua 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định: Để đạt được các mục tiêu phát triển của tỉnh giai đoạn 2010-2015 cần phải coi trọng và phát huy nội lực văn hóa, giáo dục của tỉnh; phát triển kinh tế hài hòa, gắn kết với phát triển văn hóa xã hội, chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa của nhân dân; tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và quê hương Nam Định. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và qua tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, cần phải tập trung thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của phong trào trong thời gian tới. (Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hoạt động tích cực của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phong trào. Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ sở; huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, 50 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH./.

Các tin trước
Các tin tiếp