Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2011
15:0' 21/1/2011
(baonamdinh.com.vn) Năm 2010, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Toàn tỉnh có 3.355 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với tổng số 639.135 người. Số thu BHXH, BHYT, BHTN cả năm là gần 760 tỷ đồng, đạt 101,02% kế hoạch. Công tác thu nợ đọng đạt hiệu quả cao

Số đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc ở khu vực ngoài quốc doanh, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực HTX của toàn tỉnh tăng 55 đơn vị với 1.205 lao động. Công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT tự nguyện tính đến 31-12-2010 có 25.820 người, tăng 4.705 người so với năm 2009. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn đảm bảo kịp thời. Công tác chi trả BHXH bảo đảm đúng quy định. Công tác xét duyệt, giải quyết các chế độ BHXH. Việc thực hiện giám sát, quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng chế độ quy định. BHXH tỉnh đã tổ chức kiểm tra 20 đơn vị sử dụng lao động, 5 bảo hiểm xã hội cấp huyện, 8 cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành. Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ lưu trữ thực hiện nền nếp, đạt hiệu quả. Năm 2011, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác thu BHXH, BHYT; tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và tự nguyện; giải quyết kịp thời và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH; duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng; thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám chữa bệnh BHYT; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT theo luật./.
Các tin trước
Các tin tiếp