Lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011
11:5' 18/4/2011
(baonamdinh.com.vn)

Ngày 15-4-2011, Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo VSATTP của tỉnh; lãnh đạo Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế); lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo VSATTP của tỉnh. 

 Diễu hành hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011" ở TP Nam Định.


Phát biểu khai mạc lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương thời gian qua trong triển khai các biện pháp, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận xã hội, giúp các nhóm đối tượng từ các cấp lãnh đạo, quản lý đến người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm thay đổi nhận thức, thực hành theo chiều hướng tốt hơn trong công tác bảo đảm VSATTP. Đồng chí nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm ATVSTP hiện nay, như hệ thống tổ chức quản lý chưa đủ mạnh, việc quan tâm, đầu tư của chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, một bộ phận nhân dân còn xem nhẹ vấn đề ATVSTP, tỷ lệ tồn dư các chất ô nhiễm trên nông sản còn ở mức cao…, thì ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm ATVSTP. Tăng cường tuyên truyền để người sản xuất, kinh doanh, các cơ sở chế biến và nhân dân thấy rõ tầm quan trọng, ý nghĩa cấp thiết của công tác VSATTP, từ đó có ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về VSATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm đủ điều kiện VSMT, VSATTP; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong công tác đảm bảo VSATTP. Trước mắt cần thực hiện tốt “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” tại địa phương. Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011 với chủ đề “Sản xuất - Kinh doanh - Sử dụng thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm”, bắt đầu từ ngày 15-4 đến hết ngày 15-5-2011 với các hoạt động: Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm VSATTP bằng các hình thức: xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh và đài phát thanh, truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn với nội dung làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà quản lý, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng VSATTP; tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” tại tỉnh và tại các địa phương trong tỉnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP. Kết thúc tháng hành động, Ban Chỉ đạo VSATTP các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổng hợp số liệu báo cáo kết quả hoạt động về thường trực Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo VSATTP của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện các doanh nghiệp đã ký cam kết hưởng ứng và thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP. Sau lễ phát động, Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh đã tổ chức diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2011./.

Các tin trước
Các tin tiếp