Ký kết quy chế phối hợp về quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh và Cty Điện lực Nam Định
11:4' 27/4/2011
(baonamdinh.com.vn)

Ngày 26-4-2011, Cục Thuế tỉnh và Cty Điện lực Nam Định đã tổ chức ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình do Cty Điện lực làm chủ đầu tư”.Nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-02-2011 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ngành Thuế tỉnh và Cty Điện lực Nam Định đã thống nhất xây dựng “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình do Cty Điện lực làm chủ đầu tư”. Quy chế gồm 5 điều, trong đó quy định đối tượng, phạm vi áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt các công trình do Cty Điện lực Nam Định làm chủ đầu tư phải thực hiện nộp thuế đúng, đủ, kịp thời theo quy định hiện hành. Cty Điện lực Nam Định có trách nhiệm thông báo kịp thời về các công trình, đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng các biện pháp trong thẩm quyền của chủ đầu tư bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Ngành Thuế tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định; cung cấp văn bản hướng dẫn về thuế và thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị thi công với chủ đầu tư và Cty Điện lực Nam Định; thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ kê khai thuế từ năm 2011.

Ngay sau lễ ký kết, Cục Thuế tỉnh và Cty Điện lực Nam Định đã tiến hành rà soát, thống kê và áp thuế đối với các công trình do Cty Điện lực Nam Định làm chủ đầu tư triển khai trong quý I và đầu quý II năm 2011./.

Các tin trước
Các tin tiếp