Kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố Nam Định khoá XV , nhiệm kỳ 2011-2016
9:9' 17/6/2011
(baonamdinh.com.vn)

Ngày 15-6-2011, HĐND Thành phố Nam Định khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chung, Bí thư Thành uỷ Nam Định. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.


Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Nam Định đã nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra và nghe Uỷ ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP Nam Định khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao 99,8%, đã bầu đủ 40 đại biểu HĐND thành phố tại 12 đơn vị bầu cử. Kỳ họp đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực HĐND thành phố; Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch UBND và 5 Uỷ viên UBND thành phố; các chức danh của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND thành phố và bầu Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp, Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố với cử tri ở các đơn vị bầu cử. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2011.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đã chúc mừng cuộc bầu cử HĐND TP Nam Định khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp, chúc mừng các đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố và mong các đại biểu tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo luật định. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, đoàn thể, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố tập trung cao độ mọi nguồn lực để xây dựng Thành phố Nam Định trở thành đô thị loại I vào năm 2012 theo các tiêu chí đã đề ra, đồng thời từng bước phấn đấu trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng các cấp chính quyền vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân./.

Các tin trước
Các tin tiếp