Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
9:39' 31/8/2011
(baonamdinh.com.vn)

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực trong toàn ngành, Sở GD và ĐT đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống CNTT tới các cơ sở giáo dục bằng nhiều nguồn lực. Các trường THPT được trang bị máy tính nối mạng internet và mạng nội bộ, phấn đấu tối thiểu dưới 20 học sinh/máy tính. Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố đều đã kết nối internet, tập trung rà soát, hỗ trợ để bảo đảm mỗi trường ở tất cả các cấp học, bậc học có ít nhất 2 máy tính, 1 máy in, webcam, điện thoại và kết nối intenet tốc độ cao phục vụ việc quản lý, điều hành giáo dục. Ngành khuyến khích đầu tư trang thiết bị CNTT cho các trường tiểu học, THCS và khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn giảng và giảng dạy các môn học. Trong năm học này, ngoài trang thông tin điện tử hiện hành, Sở GD và ĐT phấn đấu hoàn thành trang thông tin điện tử mới, xây dựng website này trở thành trung tâm thông tin quản lý giáo dục, là công cụ để triển khai các ứng dụng CNTT; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục phục vụ cho công tác quản lý giáo dục; đồng thời khuyến khích các phòng giáo dục và các cơ sở giáo dục lập các trang thông tin điện tử riêng để phục vụ công tác chuyên môn, quản lý. Hiện tại, ngành đang tăng cường trang bị các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong giảng dạy như máy chiếu đa năng, bảng thông minh tương tác, đầu tư trang thiết bị tổ chức hội thảo, phổ biến hình thức trực tuyến giữa sở với các phòng GD và ĐT và cụm trường THPT; thực hiện việc bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính, thiết bị điện tử mỗi học kỳ một lần và duy trì chất lượng của hệ thống máy chủ, tránh xảy ra lãng phí. Để làm tốt việc ứng dụng CNTT, từ năm học trước, Sở GD và ĐT đã thành lập tổ chuyên trách CNTT và tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy, ứng dụng CNTT trong các trường học, xây dựng, quản lý các cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin chuyên ngành và website của sở. Bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và đội ngũ chuyên trách về CNTT, Sở GD và ĐT tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý CNTT từ sở đến các trường, đưa công tác quản lý CNTT vào nền nếp; khuyến khích giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng E-Learning, khai thác thư viện bài giảng điện tử…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường./.
Các tin trước
Các tin tiếp