Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
8:37' 27/6/2011
(baonamdinh.com.vn)

Ngày 24-6-2011, tại Nhà Văn hóa 3-2, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Trung ương phát động ngày 8-6-2011Dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh; đại diện BCĐ Trung ương Chương trình Quốc gia xây dựng NTM, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ NN-PTNT; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các huyện và đại biểu đại diện 209 xã, thị trấn cùng đại diện 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 Các đại biểu dự lễ phát động.

Sau hơn một năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh ta đã hoàn thành rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn ở cả 209 xã, thị trấn. Trong đó 3 xã, thị trấn đạt 11-13 tiêu chí; 107 xã, thị trấn đạt 6-10 tiêu chí và 99 xã, thị trấn đạt dưới 6 tiêu chí. Hiện nay, toàn tỉnh có 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, trong đó có 1 xã điểm của Trung ương và 10 xã điểm của tỉnh. Năm 2011, UBND tỉnh đã hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM 125,763 tỷ đồng, trong đó 10 xã điểm của tỉnh, mỗi xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng; 85 xã, thị trấn còn lại mỗi xã được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, có 3 xã, thị trấn (bằng 3,1% số xã, thị trấn xây dựng NTM) đạt 11-13 tiêu chí; 67 xã, thị trấn (bằng 69,8%) đạt 6-10 tiêu chí; 26 xã (bằng 27,1%) đạt dưới 6 tiêu chí. Xã Hải Đường (Hải Hậu) là xã điểm của toàn quốc xây dựng NTM đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ bản hoàn thành quy hoạch sử dụng đất. Tại 10 xã điểm của tỉnh đều hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và quy hoạch xây dựng NTM, đã huy động được gần 78 tỷ đồng đóng góp của nhân dân xây dựng NTM. Tại 85 xã, thị trấn còn lại đã thành lập BCĐ, ban quản lý xây dựng NTM; hoàn thành điều tra, đánh giá thực trạng nông thôn. Đối với 11 xã thí điểm Chương trình xây dựng NTM của Trung ương và của tỉnh, mỗi xã đã tổ chức 3 lớp dạy nghề (35 người/lớp); các xã, thị trấn còn lại mỗi xã đã tổ chức 2 lớp… Tuy nhiên, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh cũng còn một số khó khăn, tồn tại như: Tiến độ chung còn chậm, một số đề án còn sơ sài, kinh phí huy động còn thấp. Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng NTM tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương, cơ chế chính sách, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong xây dựng NTM, huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường sự hướng dẫn của các cấp, các ngành; đẩy mạnh triển khai xây dựng các hạng mục cơ bản theo đề án; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác xây dựng NTM và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích, vận động các doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh về vùng nông thôn.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã phát động các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện 6 nhiệm vụ, bao gồm: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo quyết tâm, đồng thuận trong xây dựng NTM; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Chính phủ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2011; quán triệt và thực hiện tốt việc gắn kết phong trào xây dựng NTM với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác; bằng nhiều biện pháp huy động tối đa các nguồn lực đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp và các nguồn lực khác để tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng NTM; tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từng thời kỳ, giai đoạn và thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng để nâng cao hiệu quả xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến về xây dựng NTM.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã phát biểu thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và khẳng định quyết tâm, nỗ lực cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng NTM của tỉnh./.

Các tin trước
Các tin tiếp