Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
9:36' 16/2/2011
(Ủy ban bầu cử)

 
 
 
 
 
 
Các tin trước
Các tin tiếp
Thông báo số 01    (16/2/2011)