Câu hỏi 11: Thế nào là các loài thủy sinh vật ngoại lai, loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại môi trường? Hãy nêu một số loài thủy sinh vật ngoại lai ở Việt Nam mà bạn biết?
8:15' 14/10/2011


Trả lời: Thủy sinh vật ngoại lai là các loài thủy sinh vật xuất hiện và phát triển ở thủy vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng.

Thủy sinh vật ngoại lai xâm hại môi trường là loài ngoại lai lấn chiếm nơi cư trú hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển.

Một số loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam:

- Các loài đã có mặt ở Việt Nam và được sản xuất làm thực phẩm: Cá mè trắng Trung Quốc; cá mè hoa Trung Quốc; cá Trắm cỏ; cá Rohu, cá Mrigan, cá Rô phi

- Các loài mới có mặt ở Việt Nam: Trôi Trường Giang, rùa Tai đỏ, Cá Tầm, cá Hồi vân, cá Diếc gù

- Một số loài đang bị tiêu diệt: Ốc bươu vàng, Rùa tai đỏ…

Các tin trước
Các tin tiếp