Câu hỏi 13: Tại sao chúng ta phải quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai?
9:21' 14/10/2011


Trả lời: Các loài động vật thủy sinh khi được di nhập và thích nghi với điều kiện sống mới đã gây ra những biến đổi như:

- Làm biến đổi nơi ở, nơi phân bố của các loài bản địa;

- Phá hủy chuỗi thức ăn của hệ sinh thái bản địa;

- Tác động đến môi trường thủy vực nơi có loài bản địa đang sinh sống;

- Xuất hiện các ký sinh trùng, mầm dịch bệnh mới cho các loài bản địa;

- Sự thoái hóa di truyền qua lai tạp.

Điều này đã gây nên tác hại xấu đối với các loài bản địa, đối với đa dạng sinh học trong nước, nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống, sau cùng là gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó cần phải có những biện pháp để quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai để ngăn chặn những tác động xấu và phát huy những lợi ích của chúng mang lại.


Các tin trước
Các tin tiếp