Câu hỏi 16: Mối quan hệ giữa khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
14:57' 17/10/2011


Trả lời: Trong nghề thủy sản, có các hoạt động chủ yếu sau: Khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản. Tại các thủy vực tự nhiên, hoạt động chủ yếu trong ngành thủy sản là hoạt đống đánh bắt thủy sản. Muốn hoạt động đánh bắt thủy sản bền vững, đòi hỏi phải có nguồn lợi thủy sản dồi dào. Muốn nguồn lợi thủy sản dồi dào thì phải có kế hoạch khai thác hợp lý.

Như vậy, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có mối quan hệ thống nhất trong sự đối lập. Khai thác bữa bãi, khai thác tận diệt sẽ làm nguồn lợi cạn kiệt. Ngược lại, chỉ bảo vệ nguồn lợi, cấm khai thác sẽ không tạo thu nhập cho người dân, kìm hãm phát triển kinh tế.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là để phát triển khai thác, song cần phải có kế hoạch để khai thác hợp lý, khai thác không được vượt ngưỡng giới hạn cho phép thì nguồn lợi mới phát triển được.

Các tin trước
Các tin tiếp