Thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản gia đình sẽ hoà thuận và hạnh phúc hơn
14:22' 13/10/2011
Các thành viên trong gia đình và cộng đồng cần phải làm gì để thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản

1.Nam giới/ người chồng cần:

- Chia sẻ trách nhiệm với vợ trong sử dụng biện pháp trách thai (BPTT), chăm sóc, nuôi dạy cọn. Không phân biệt đối xử giữa con trai, con gái.

- Có trách nhiệm giúp đỡ vợ trong quá trình mang thai, khi sinh và sau sinh.

- Ủng hộ, giúp đỡ vợ sử dụng BPTT và bảo vệ sức khoẻ sinh sản (SKSS).

- Chủ động sử dụng bao cao su hoặc chấp nhận triệt sản khi đã có đủ số con mong muốn.

- Chủ động đến cơ sở Y tế để tìm kiếm thông tin và dịch vụ về SKSS.

- Không có hành vi bạo lực như: mắng mỏ, đánh đập, cưỡng bức quan hệ tình dục với vợ/ phụ nữ.

2. Nữ giới/người vợ cần:

- Chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ trong CSSKSS

- Chủ động đề nghị sự giúp đỡ  và chia sẻ của nam giới, thành viên trong gia đình và cộng đồng trong CSSKSS

3. Các cặp vợ chồng cần:

- Có kiến thức về bình đẳng giới CSSKSS.

- Biết được quyền của mỗi người và sự gắn kết giữa quyền và nghĩa vụ trong CSSKSS.

- Biết cách bàn bạc, trao đổi với nhau để cùng thực hiện Kế hoặch hoá gia đình (KHHGĐ).

- Chủ động đến các điểm cung cấp dịch vụ để được tư vấn và nhận các dịch vụ SKSS.

 - Tự nguyện sử dụng BPTT phù hợp.

- Chia sẻ trách nhiệm trong việc nuôi, dạy con, không phân biệt đối sử con trai hay con gái.

4. Cộng đồng cần:

- Gắn thực hiện bình đẳng giới trong CSSKSS vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội.

- Tuyên truyền vận động thực hiện các nội dung của bình đẳng giới trong CSSKSS.

- Giám sát, xử lý nghiêm và kịp thời những người có hành vi vi phạm về bình đăng giới, đặc biệt những người có hành vi ngược đãi, bạo lực với phụ nữ.

Các tin tiếp