Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
Lĩnh vực : Lĩnh vực Đất đai
Đơn vị thực hiện : Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ sở pháp lý :

+ Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

+ Nghị định số 17/2006/ NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

+ Nghị định số 84/2006/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCN QSD đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

+ Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Nội dung :

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài (chủ đầu tư) làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2:  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài (chủ đầu tư) nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường.

                      - Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung bằng phiếu hướng dẫn).

+ Bước 3: Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính một cửa chuyển hồ sơ lên lãnh đạo phòng Quy hoạch - Kế hoạch, lãnh đạo phòng phân công cán bộ thực hiện.

+ Bước 4: Phòng Quy hoạch - Kế hoạch tổ chức thẩm định hồ sơ tại thực địa.

+ Bước 5: Sau khi thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung, nếu hồ sơ hợp lệ lập tờ trình trình lãnh đạo Sở ký.

+ Bước 6: Tổ chức, cá nhân nước ngoài (chủ đầu tư) nhận Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

+ Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư, xây dựng công trình của UBND tỉnh.

+ Văn bản cấp chứng chỉ quy hoạch của Sở Xây dựng (kèm theo bản vẽ quy hoạch chỉ giới sử dụng đất và quy hoạch tổng mặt bằng).

+ Dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước, GCN đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

+ Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác khoáng sản.

Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch, ngói làm đồ gốm phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

+ Bản tự kê khai của tổ chức về tình trạng sử dụng đất đã được nhà nước giao đất, cho thuê trước đó và tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật đất đai hoặc văn bản cam kết về việc trước đây tổ chức chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền SD đất giữa nhà đầu tư với các chủ SD đất theo quy định; kèm theo biên bản giao đất nhận tiền, biên lai chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

+ Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Tờ trình của UBND huyện, thành phố.

- Số lượng hồ sơ: 5  (bộ)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

            - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

+ Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất.

+ Biên bản giao đất nhận tiền.

+ Văn bản tự kê khai của tổ chức về tình trạng sử dụng đất.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : - Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Lệ phí : - Lệ phí: Không
Văn bản đính kèm :
pl
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê