Thủ tục khám giám định bệnh binh
Lĩnh vực : Lĩnh vực Giám định y khoa
Đơn vị thực hiện : Sở Y tế
Cơ sở pháp lý :

+Thông tư số 20/2000/TTLB ngày 20/9/2000 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

+Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính Thương bình và Xã hội –Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí

+Quyết định số 3440/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Nam Định.

+Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/1/2006 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính Thương bình và Xã hội –Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí

+Quyết định số 1078/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc cho phép thu một phần viện phí theo quy định của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế quản lý.

+Quyết định số1829/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh Nam Định v ề việc ban hành mức thu một phần viện phí của dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật bổ sung Mục C.27 của Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL ĐTB&XH

 

 

 

Nội dung :

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ cho cá nhân khám giám định bệnh binh, theo quy định.

Bước 2:

1-Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phần thường trực Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.

2-Cán bộ thường trực của Hội đồng giám định Y khoa tỉnh tiếp nhận, duyệt từng  hồ sơ qua người giới thiệu trực tiếp chuyển đến, ký nhận hồ sơ, vào sổ đăng ký, thông báo lịch giám định.

3-Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm gửi giấy báo giám định đến đối tượng giám định.

4-Hồ sơ đúng quy định sẽ tổ chức giám định, nếu hồ sơ không đúng sẽ trả lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 3: Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh nhận kết quả khám giám định bệnh binh tại bộ phận thường trực Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.

-Cách thức thực hiện:

-Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận thường trực Hội đồng giám định Y khoa tỉnh ( số 1 –Trần Quốc Toản-TP Nam Định )

-Không tiếp nhận hồ sơ do đối tượng giám định trực tiếp mang đến

-Thành phần, số lượng hồ sơ:                         

-Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh do giám đốc hoặc phó giám đốc ký ( có giá trị trong 03 tháng )

-Thẻ bệnh binh có ảnh rõ có dấu nổi giáp lai

-Biên bản gốc khám lần đầu trong quân đội ( không nhận bản sao chụp )

-Nếu khám lần 2 ( phúc quyết ), nộp kèm theo biên bản khám gần nhất của Hội đồng giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

-Giấy ra viện điều trị do bệnh cũ tái phát ( bệnh mắc trong thời gian tại ngũ trong quân đội ), có chẩn đoán rõ ràng.

-Y bạ ( nếu có )

-Thời gian giữa 2 lần khám giám định là đủ 24 tháng.

-Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

-Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:                      Tập thể, cá nhân

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Nam Định

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định lại khả năng lao động.

-Lệ phí :         Lệ phí giám định y khoa: 35.000 đồng 

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian :
Lệ phí :
Văn bản đính kèm :