Thủ tục Trưng cầu giám định pháp y
Lĩnh vực : Lĩnh vực Giám định tư pháp
Đơn vị thực hiện : Sở Y tế
Cơ sở pháp lý :

+ Pháp lệnh giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQHQ11 ngày 1/10/2004

+ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

+ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009  của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp

Nội dung :

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cơ quan tư pháp chuẩn bị hồ sơ trưng cầu giám định pháp y theo quy định..

Bước 2:

+Tổ chức, cơ quan tư pháp nộp quyết định trưng cầu giám định pháp y kèm theo hồ sơ liên quan đến đối tượng trưng cầu giám định, tại Trung tâm pháp y tỉnh.

+Bàn giao đối tượng cần giám định tại Trung tâm pháp y hoặc tại hiện trường.

 Bước 3:

+Nhận lại đối tượng trưng cầu giám định sau khi đã giám định xong

            +Nhận bản giám định pháp y tại Trung tâm pháp y tỉnh

-Cách thức thực hiện: Gíam định tại Trung tâm pháp y hoặc giám định tại hiện trường

-Thành phần, số lượng hồ sơ:                         

+Quyết định trưng cầu giám định

+Lý lịch của đối tượng cần giám định

+Các bản cung ( nếu có )

+Các bản tự khai của đối tượng cần giám định

+Lời khai của nhân chứng ( nếu có )

+Cáo trạng ( nếu có )

+Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện điều trị do giám đốc hoặc phó giám đốc ký

+Các tài liệu có liên quan đến quá trình bệnh tật của đối tượng giám định: Hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, nhận xét của cơ quan y tế..... ( nếu có ).

+Đối với giám định lại phải có biên bản giám định pháp y lần 1 ( bản gốc )

+Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:                      Tập thể, cá nhân

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:                         Trung tâm pháp y tỉnh Nam Định

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:              Bản giám định pháp y  

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : -Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( nếu không phải giám định độc chất )
Lệ phí : -Lệ phí : Bồi dưỡng giám định viên; Bồi dưỡng ng ười giúp việc cho giám định viên; Bồi dưỡng người được cơ quan nhà nước có thầm quyền giao trách nhiệm có mặt trong thời gian giám định viên thực hiện giám định: t ừ 60.000 đ ồng -3.000.000 đồng /người/ ngày.
Văn bản đính kèm :
Tin trong tỉnh Tin từ DN Thông tin tuyên truyền Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tin tức
Thông tin điều hành DN trong tỉnh Nâng cao chất lượng dân số Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Địa điểm thi đấu
Thông báo mời họp Hoạt động của UBND Văn bản QPPL Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực
Khu công nghiệp Đoàn ĐBQH tỉnh Số liệu thống kê Tin tức Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế
Hướng dẫn đầu tư Hoạt động của HĐND Về với Nam Định Văn bản chỉ đạo Hướng dẫn thủ tục hành chính
Các khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Nam Định xưa và nay Văn bản QPPL Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa
DA xúc tiến đầu tư Tin quốc tế Tự nhiên và xã hội Thông tin tuyển dụng 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Danh sách doanh nghiệp Thông tin Biên giới biển Văn hoá con người Trả lời đơn thư Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch-Chính sách Tin tức Cảnh quan Triển khai Hiến pháp 2013 Cuộc thi tìm hiểu
Quy hoạch Văn bản Khách sạn Đường dây nóng 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Đại hội thể dục thể thao 2014 Hoạt động kỷ niệm
Kêu gọi đầu tư Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Thông báo đấu giá Các văn bản chỉ đạo Nam Định- các thời kỳ lịch sử
Lĩnh vực đầu tư Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Tin trong nước- quốc tế Các môn thi đấu tại Nam Định Nam Định- đổi mới và phát triển