Thủ tục Trưng cầu giám định pháp y
Lĩnh vực : Lĩnh vực Giám định tư pháp
Đơn vị thực hiện : Sở Y tế
Cơ sở pháp lý :

+ Pháp lệnh giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQHQ11 ngày 1/10/2004

+ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

+ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009  của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp

Nội dung :

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cơ quan tư pháp chuẩn bị hồ sơ trưng cầu giám định pháp y theo quy định..

Bước 2:

+Tổ chức, cơ quan tư pháp nộp quyết định trưng cầu giám định pháp y kèm theo hồ sơ liên quan đến đối tượng trưng cầu giám định, tại Trung tâm pháp y tỉnh.

+Bàn giao đối tượng cần giám định tại Trung tâm pháp y hoặc tại hiện trường.

 Bước 3:

+Nhận lại đối tượng trưng cầu giám định sau khi đã giám định xong

            +Nhận bản giám định pháp y tại Trung tâm pháp y tỉnh

-Cách thức thực hiện: Gíam định tại Trung tâm pháp y hoặc giám định tại hiện trường

-Thành phần, số lượng hồ sơ:                         

+Quyết định trưng cầu giám định

+Lý lịch của đối tượng cần giám định

+Các bản cung ( nếu có )

+Các bản tự khai của đối tượng cần giám định

+Lời khai của nhân chứng ( nếu có )

+Cáo trạng ( nếu có )

+Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện điều trị do giám đốc hoặc phó giám đốc ký

+Các tài liệu có liên quan đến quá trình bệnh tật của đối tượng giám định: Hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, nhận xét của cơ quan y tế..... ( nếu có ).

+Đối với giám định lại phải có biên bản giám định pháp y lần 1 ( bản gốc )

+Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:                      Tập thể, cá nhân

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:                         Trung tâm pháp y tỉnh Nam Định

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:              Bản giám định pháp y  

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : -Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( nếu không phải giám định độc chất )
Lệ phí : -Lệ phí : Bồi dưỡng giám định viên; Bồi dưỡng ng ười giúp việc cho giám định viên; Bồi dưỡng người được cơ quan nhà nước có thầm quyền giao trách nhiệm có mặt trong thời gian giám định viên thực hiện giám định: t ừ 60.000 đ ồng -3.000.000 đồng /người/ ngày.
Văn bản đính kèm :
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê