TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Y tế
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp . Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” Lĩnh vực Dược Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” Lĩnh vực Dược Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” Lĩnh vực Dược Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” Lĩnh vực Dược Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” Lĩnh vực Dược Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” Lĩnh vực Dược Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện được phép thực hiện Khám sức khỏe (KSK) của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân Lĩnh vực hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở Y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Trang12