Thủ tục Cấp giấy phép cho xe ôtô vào đường cấm tại Công an thành phố Nam Định
Lĩnh vực : Lĩnh vực Công an
Đơn vị thực hiện : UBND cấp huyện, thành phố
Cơ sở pháp lý :

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001.

+ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 02/1999/TT-BCA(C11) ngày 10/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Thông tư 77/TC/TCT ngày 29/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí nhà nước về đảm bảo TTATGT đường bộ và TTATGT đô thị.

Nội dung :

Bước 1:  Cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép cho xe ôtô vào đường cấm Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Nam Định.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục và cấp giấy phép vào đường cấm.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với trường hợp cấp giấy phép theo tháng: Giải quyết từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

+ Đối với trường hợp cấp giấy phép theo chuyến: Giải quyết tất cả các ngày trong tuần.

Bước 3- Nhận giấy phép cho xe ôtô vào đường cấm.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Nam Định.

- Thành phần hố sơ:

* Đối với xe cơ quan, doanh nghiệp tư nhân :

+ Có công văn gửi chủ đầu tư các dự án trọng điểm để xác định khối lượng hàng hóa cần thiết phải vận chuyển và sau đó Sở quản lý xây dựng chuyên ngành xác nhận, làm cơ sở cho Phòng CSGT xem xét giải quyết cấp phép theo quy định cho từng công trình.

+ Photo giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ (còn giá trị sử dụng).

* Đối với xe tư nhân: Đơn viết tay hoặc đánh máy trình bày số lượng hàng hóa cần thiết. Sau đó cũng phải có hồ sơ xin giải quyết như xe của cơ quan, doanh nghiệp tư nhân.

*  Đối với trường hợp cấp giấy phép vào đường cấm theo chuyến: Chủ xe xuất trình giấy chứng nhân đăng ký xe, giấy phép lái xe, sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ ( còn giá trị sử dụng) để cán bộ tiếp dân cấp giấy phép

   Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Nam Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.                              

- Lệ phí (nếu có): 5.000 đồng/giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Thời gian :
Lệ phí :
Văn bản đính kèm :