Thủ tục Đề nghị phong và truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Lĩnh vực : Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội
Đơn vị thực hiện : UBND cấp xã, phường
Cơ sở pháp lý :

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Nội dung :

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân khi làm thủ tục Đề nghị phong và truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

              - Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu đúng theo quy định thì tiếp nhận không đúng thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ).

Bước 3: Cá nhân nhận Danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.   

- Thành phần hồ sơ:

- Bản khai đề nghị phong hoặc truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

- Giấy báo tử hoặc bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sĩ .

- Sổ hộ khẩu.

  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Theo đợt hàng năm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã.   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
Thời gian : - Thời hạn giải quyết: Theo đợt hàng năm.
Lệ phí : - Lệ phí (nếu có): Không.
Văn bản đính kèm :