Thủ tục Bàn giao công trình, dự án BTO,BT
Lĩnh vực : Linh vực Đầu tư trong nước
Đơn vị thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý :

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2009.

Nội dung :

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư (nếu hợp lệ thì nhận, nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung hồ sơ).

Bước 3: Nhận kết quả biên bản tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ hoàn công Dự án;

- Hợp đồng Dự án ;

- Các tài liệu khác cần thiết của dự án;

b) Số lượng hồ sơ nộp:    05 (bộ) 1 gốc /4 bản sao.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Điều kiện bàn giao công trình:

- Tình trạng của công trình khi chuyển giao;

- Danh mục các tài sản chuyển giao, kể cả những tài liệu liên quan đến khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, quản lý công trình;

- Văn bản giám định giá trị, chất lượng công trình được chuyển giao;

- Trách nhiệm của các bên đối với việc tiếp tục vận hành công trình được chuyển giao;

- Các điều kiện về bảo vệ môi trường;

- Các hợp đồng và điều kiện cần thiết khác để duy trỡ, vận hành công trình khi được chuyển giao;

Thời gian : - Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lệ phí : - Lệ phí : Không
Văn bản đính kèm :
Tin trong tỉnh Tin từ DN Thông tin Biên giới biển Văn hoá con người Trả lời đơn thư
Thông tin điều hành DN trong tỉnh Tin tức Cảnh quan Triển khai Hiến pháp 2013
Thông báo mời họp Hoạt động của UBND Văn bản Khách sạn Đường dây nóng
Khu công nghiệp Đoàn ĐBQH tỉnh Biển và an ninh biên giới biển Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Đại hội thể dục thể thao 2014
Hướng dẫn đầu tư Hoạt động của HĐND Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Thông báo đấu giá Các văn bản chỉ đạo
Các khu công nghiệp 750 năm Thiên Trường-Nam Định Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Tin trong nước- quốc tế Các môn thi đấu tại Nam Định
DA xúc tiến đầu tư Hoạt động kỷ niệm Thông tin tuyên truyền Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tin tức
Danh sách doanh nghiệp Nam Định- các thời kỳ lịch sử Nâng cao chất lượng dân số Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Địa điểm thi đấu
Quy hoạch-Chính sách Nam Định- đổi mới và phát triển Văn bản QPPL Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực
Quy hoạch 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ Số liệu thống kê Tin tức Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế
Chính sách Thông tin tuyên truyền Về với Nam Định Văn bản chỉ đạo Hướng dẫn thủ tục hành chính
Kêu gọi đầu tư Cuộc thi tìm hiểu Nam Định xưa và nay Văn bản QPPL Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa
Lĩnh vực đầu tư Tin quốc tế Tự nhiên và xã hội Thông tin tuyển dụng