Tổng số: 147
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1400/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện Tải về
16/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
68/2018/NĐ-CP 01/07/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về
35/2009/QH12 01/07/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về
691/QĐ-TTg 05/06/2018 Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Tải về
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN Tải về
78/TB-VPCP 27/02/2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 Tải về
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định