Tổng số: 161
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2169/QĐ-UBND 04/10/2018 Danh mục thủ tục hành chính thuôc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương, UBND cấp huyện Tải về
455/UBND-VP8 27/09/2018 V/v triển khai CT số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của TTCP Tải về
38/QĐ-BCĐCQĐT 26/09/2018 QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh NĐ Tải về
483/QĐ-BBT 12/09/2018 Quyết định thành lập tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh Tải về
21/2018/QĐ-UBND 06/09/2018 Ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Tải về
111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương Tải về
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nông nghiệp hữu cơ Tải về
1832/QĐ - UBND 29/08/2018 QĐ công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
20/2018/TT-BCT 15/08/2018 Sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012. 
Designed by VNPT Nam Định