Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
112/NQ-CP 30/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an Tải về
1636/QĐ-TTg 26/10/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Tải về
114/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa Tải về
42/2017/QĐ-TTg 20/09/2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tải về
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
98/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Tải về
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải về
90/2017/ND-CP 31/07/2017 Nghị định số 90/2017/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Tải về
1680/QĐ-UBND 27/07/2017 Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 v/v công bố danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành" hết hiệu lực toàn bộ Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3648409; Fax: 0228 3640478 . 
Email: soctnamdinh@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở 
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.