Tổng số: 116
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
630/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Tải về
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định về Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Tải về
05/2017/QĐ-Ttg 16/03/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG PHƯƠNG ÁN ỨNG CỨU KHẨN CẤP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA Tải về
698/QĐ-BCT 07/03/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016 Tải về
06/UBND-VP2 02/02/2017 V/v thực hiện công điện số 156/CĐ-Ttg, ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
17/QĐ-BCT 04/01/2017 Quyết dịnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 6139/QĐ-BCT ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo Tải về
159/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 1 số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Tải về
100/NQ-CP 18/11/2016 Nghị Quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
41/2016/QĐ-Ttg 10/10/2016 Quyết định ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Tải về
1846/QĐ-Ttg 26/09/2016 Quyết định về Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Tải về
12345678910...