Tổng số: 381
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
246/UBND-YT 22/05/2018 Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018 Tải về
2340/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Mạnh đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2339/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thắng đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2338/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Thị Phiếm đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2337/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Được đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2336/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Thị Ngải đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2335/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn Từ đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2334/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Trường đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2333/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Khẩn đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
2332/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Văn Đỉnh đang sử dụng đất tại xóm 7 xã Nghĩa Phúc để thực hiện dự án XD tuyến đường trục phát triển nối vùng KT biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Tải về
12345678910...