Tổng số: 320
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
08/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng năm 2016 Tải về
07/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nghĩa Hưng Tải về
06/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hưng Tải về
05/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng Tải về
04/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
03/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
02/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
2572/2017/QĐ-UBND 07/07/2017 Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Nghĩa Hưng Tải về
03/QĐ-HĐND 16/06/2017 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
12345678910...