Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 153
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/KH-BCH 25/05/2017 Kế hoạch luyện tập, thực hành xử lý giờ đầu hộ đê phòng chống thiên tai và TKCN năm 2017 Tải về
21-KH/HU 22/05/2017 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Tải về
20-KH/HU 05/05/2017 Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" Tải về
19-KH/HU 18/04/2017 Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 Tải về
17-KH/HU 11/04/2017 Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09 HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ" Tải về
31/TB-UBND 10/04/2017 Thông báo về thời gian làm việc mùa hè năm 2017 Tải về
03-CT/HU 03/04/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
11-TT/HU 28/03/2017 Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tải về
08-HD/HU 22/03/2017 Hướng dẫn Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên,theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Tải về
16- KH/HU 22/03/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
12345678910...