Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 169
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/CĐ-UBND 16/07/2017 CÔNG ĐIỆN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Ý YÊN ĐIỆN KHẨN Tải về
24-KH/HU 12/07/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Tải về
23-KH/HU 11/07/2017 Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 22/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" Tải về
131-QĐ/HU 05/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tải về
22-KH/HU 04/07/2017 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tải về
284/UBND-TP 03/07/2017 V/v công khai, niêm yết thủ tục hành chính Tải về
Số 257-CV/HU 03/07/2017 v/v phân công các đoàn thể chính trị -xã hội huyện theo dõi, hướng dẫn công tác tuyên truyền ở 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Tải về
626/UBND-LĐTBXH 23/06/2017 V/v thực hiện chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình và các đối tượng BTXH tại cộng đồng Tải về
86/LĐTBXH 23/06/2017 V/v xác định hộ gia đình có mức sống trung bình và báo cáo hộ gia đình có mức sống trung bình được hỗ trợ đóng BHYT Tải về
10/HD-SLĐTBXH 23/06/2017 Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
12345678910...